Is de klant nog steeds koning of inmiddels slaaf van de Albert Heijn?

Vroeger gingen we gewoon naar de kruidenier voor de boodschappen, maakten desnoods nog een praatje en los van wat dorpsroddels, was dat het dan.

Tegenwoordig heeft grootgrutter Albert Heijn een privacybeleid van 61 pagina’s. Daarin wordt aangegeven welke gegevens de Appie van ons verzamelt bij de verschillende diensten. zoals bonuskaart, online kopen of in de winkel kopen.

61 pagina’s is nogal wat en hoeveel klanten van de AH zouden dat hebben gelezen?

Ik was vooral geïnteresseerd in met wie AH onze gegevens deelt en dat staat in hoofdstuk 5 : (schrik niet, dit is nog maar de eerste paragraaf)

5. Doorgifte van gegevens

“Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?Albert Heijn schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Je moet hierbij denken aan drukkerijen en e-mail-en postverwerkers, zoals Yourzine en PostNL, maar ook aan IT-bedrijven zoals Microsoft voor hosting en Tata Consulting Services voor onderhoud aan onze software en systemen). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Albert Heijn en heeft Albert Heijn de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt en goed beveiligd worden.”

Omdat ik vannacht nog wel wat wil slapen, lees ik nu even niet verder in het privacybeleid van Albert Heijn. Wordt vervolgt.

Welterusten en mooie dromen!

 

5 maart 2020     Persoonlijk, Piratenpartij, Politiek, Privacy     reageer

Wat een bende!

Het valt mij op dat het tegenwoordig vrijwel overal een bende is.

Woningmarkt = woningnood

De belastingdienst is niet meer te vertrouwen

De zorg is onderbezet, mantelzorgers zijn overbelast, en worden geteisterd door teveel regels, wachtlijsten en nergens plek.

 • Jeugdzorg
 • Ouderenzorg
 • GGZ

De Rechtsbescherming

 • Sociale advocatuur staat onder grote druk; veel te lage vergoedingen, waardoor veel sociale advocaten ermee stoppen en mensen geen rechtshulp meer krijgen

Het onderwijs

 • Lerarentekort
 • Stakingen vanwege lage beloningen, hoge werk- en regeldruk

De IND

En ondertussen groeit de ongelijkheid.

De politieke partijen die grotendeels voor dit neo-liberale drama verantwoordelijk zijn:

 1. VVD
 2. CDA
 3. PvdA
 4. D66
 5. CU

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Van de PVV of FvD moet je het ook niet hebben; zij blazen hoog van de toren, maar stemmen meestal mee met neo-liberale voorstellen van voornoemde partijen.

Als we nu allemaal eens lid en actief worden voor de Piratenpartij?

2 maart 2020     Piratenpartij, Politiek     1 reaktie

Hoe overtuig je de gemeenteraad van je plan

Dat het heel raar werkt in de politiek, ontdekte ik rond 1984. Ik werkte bij een Friese plattelandsgemeente, o.a. als notuliste van de gemeenteraad.

Al snel viel het mij op, dat er vaak uren gedebatteerd werd over een flutbedrag voor een kinderboerderij en dat als het ging over  miljoenen voor een bedrijvenpark, het onderwerp een hamerstuk was (over een hamerstuk wordt zonder discussie besloten) en ze stemden altijd, ja.

Conclusie:

Voor de meeste politici zijn beslissingen over bedragen van boven 1 miljoen niet te overzien.

 

 

28 november 2019     Politiek     reageer

Tweet van de dag – het wachtgeld of uitgesteld loon van Klaas Dijkhoff

 

 

 

 

26 november 2019     Tweet van de dag     reageer

Voor de rechter: Infomedics of hoe een stuiver bijna € 242,16 waard werd.

De zaak:

Infomedics is een soort van incasssobedrijf voor medische bedrijven, zoals tandartsen en huisartsen. Ik ken ze via onze tandarts en weet dat ze er een vrij agressieve betalingsmoraal op na houden, maar dat het zo erg was, wist ik niet.

Infomedics had vanwege een foute betaling waardoor er nog € 0,05 open stond, iemand voor de rechter gedaagd. Die dagvaarding kostte € 85,16 aan exploot kosten € 36,- aan gemachtigden salaris en € 121,- aan griffierecht.

Totale kosten 242,16.

Zo werd een stuiver bijna € 242,16 waard.

De Rechter:

De rechter vond dit terecht belachelijk en zelfs misbruik van recht. In haar woorden:

“Dat bedrag aan kosten staat niet in een redelijke verhouding met de gestelde hoofdsom. Het moet als misbruik van recht worden aangemerkt om een debiteur zodanig op kosten te jagen voor een verwaarloosbare vordering, om nog maar niet te spreken van de maatschappelijke kosten die met een procedure zijn gemoeid. De vordering komt daarom onrechtmatig voor, zodat deze zal worden afgewezen.

De kantonrechter kan zich niet aan de indruk onttrekken dat deze zaak zonder dat daaraan een mensenhand is te pas gekomen uit het geautomatiseerde systeem van Infomedics is gerold, maar dat doet aan voormeld oordeel niet af.

Het is aan Infomedics om haar systeem zo in te richten dat enige controle plaatsvindt voordat een dagvaarding wordt aangemaakt en ook van de gerechtsdeurwaarder had mogen worden verwacht dat hij een blik op de inhoud van de dagvaarding had geworpen alvorens tot betekening over te gaan, hetgeen kennelijk eveneens achterwege is gebleven”.

Conclusie en uitspraak:

De rechter vermoedt dat deze onzinrechtszaak komt, doordat deze automatisch opgestart wordt vanuit het geautomatiseerde computersysteem van Infomedics, maar ze vindt dat geen excuus en ze veroordeelt Infomedics tot het betalen van alle kosten.

Kortom, de rechter veegt de vloer aan met Infomedics.

Ervaring met Infomedics of met dit soort praktijken? Laat het weten in de reacties.

Link naar de uitspraak.

10 november 2019     Politiek, Rechtspraak     1 reaktie

Verslag rechtszaak SyRI

Vandaag was ik met nog een aantal Piraten aanwezig bij de rechtszaak in Den Haag die is aangespannen door de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten, het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM), Stichting Privacy First, Stichting KDVP, de Landelijke Cliëntenraad, de FNV en de auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari, tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI).

SyRI koppelt op grote schaal persoonsgegevens van burgers uit overheidsdatabases. Met een sleepnetmethode licht SyRI alle inwoners van een wijk of gebied door. Hiervoor gebruikt het systeem vrijwel alle gegevens die overheden over burgers bewaren. Het gaat om 17 datacategorieën, die samen een zeer indringend en volledig beeld geven van iemands privéleven. Op dit moment beslaat SyRI de databases van de Belastingdienst, de Inspectie SZW, het UWV, de SVB, de gemeente en de IND.

De Raad van State adviseerde negatief over het wetsontwerp en privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens, die noemde de SyRI-wetgeving destijds “dramatisch”. Gek genoeg was SyRI zowel in de Tweede, als Eerste Kamer een hamerstuk.

Het was druk bij de zitting; de zaal zat op een paar stoelen na helemaal vol en er was ook een cameraploeg aanwezig. De zitting begon met het het pleidooi van de eisers, waarin de advocaat aangaf wat de bezwaren tegen SyRI zijn en waarom zij eisen dat de wet onverbindend (buiten werking) moet worden verklaard op grond van strijdigheid met artikel 8 van het EVRM.

Een paar onderdelen uit het pleidooi:

Zonder de digitale mogelijkheden die er nu zijn, zou SyRI nooit zijn ingevoerd, want dan zou de hele bevolking in opstand komen als de overheid je IRL zo intensief in de gaten zou houden. Dat dat allemaal kan, betekent niet dat je het ook moet willen.

SyRI wordt vooral ingezet in de armere buurten en is daarom stigmatiserend en discriminerend en dat terwijl de effectiviteit niet is aangetoond. Alle lopende SyRI-projecten zijn inmiddels gestopt en hebben niks opgeleverd.

SyRI is een sandbox voor verdere profileringssystemen en weer een stap naar een controlestaat en naar het einde van de vrije rechtsstaat. Transparantie ontbreekt. Zo zijn de risico-profielen geheim: iedereen kan erin zitten zonder het te weten. Iedereen is bij voorbaat verdacht.

Er is geen wettelijke grondslag voor SyRI omdat het niet voldoet aan het voorzienbaarheidsvereiste, SyRI is niet noodzakelijk en niet-proportioneel.

Vergelijkbare wetten zoals de kenteken-uitspraak van de Hoge Raad in 2017 en de wet tegen zwart sparen zijn ook onverbindend verklaard.

Hierna kwam het verweer door de Staatsadvocaat en het leek wel of die het over een totaal andere wet had. Kortom: er was helemaal niks mis met SyRI, de overheid had die gegevens toch al en het enige was dat ze die nu samenbrengen. Volgens de advocaat is fraude een groot probleem in probleemwijken, waardoor het draagvlak voor de sociale zekerheid daalt.

De risicoprofielen zijn volgens haar geheim omdat de burger anders gaat anticiperen om daarmee ontdekking van fraude te voorkomen. Stel; iemand woont niet op het opgegeven adres maar elders, en er is een lage rekening voor waterkosten, dan gaat hij wellicht de kraan op het eerste adres steeds een tijdlang openzetten. (Dat zei ze echt, de landsadvocaat).

Verder noemde ze argumenten die door de eisers helemaal niet ingebracht waren, zoals dat SyRI geen gedrag voorspelt en dat er geen sprake is van een zelflerend algoritme. Het is alleen gericht op controle van uitkeringen, toeslagen e.d.

Ook kan iedereen weten of hij of zij onderdeel van een SyRI-project is, want dat wordt namelijk gepubliceerd in de Staatscourant (die natuurlijk iedere Nederlander ’s ochtends als eerste bij het ontbijt leest).

Na deze betogen werd de zitting een half uur geschorst en hadden de rechters nog een aantal vragen voor beide partijen. Ook zij concludeerden dat beide partijen een totaal andere visie hadden op de impact van SyRI.

Zo vroeg de rechter waar nu vooral de pijn zit bij de eisers:

De pijn zit erin dat alle beschikbare data aan elkaar gekoppeld wordt. Dat je op open zee kan gaan varen op zoek naar onschuldige slachtoffers. Opsporingsbevoegdheid is nooit op die manier bedoeld. De rechter zegt dat de overheid beweert dat het een omheind meertje is en de zaal moest lachen.

Na afloop gingen we nog wat eten op een terras in het zonnige Den Haag en even later kwam Tommy Wieringa daar ook met een groep mensen. Nog even nagepraat, de Piratenpartijvlag geshowd, Piratenpartij-webcam-covers uitgedeeld en nu maar afwachten.

De uitspraak volgt op 29 januari 2020.

Meer info:

Syri is watching you

Bij voorbaat verdacht

Willen we dat de overheid zo met burgers om gaat?

gemeenteraad rotterdam weigert geheimhouding Syri

Je moet soms flink tegen de wet aanduwen

Invoering SyRI was een hamerstuk – Er heerste een sfeer van hard, harder hardtst

Pleitnota van de advocaten van de eisers

 

29 oktober 2019     Piratenpartij, Politiek, Rechtspraak, Vrij en Open     reageer

Het moet niet de eerste de beste zijn

Heftige toestanden de laatste tijd in Den Haag: vlak voor het opstappen van burgemeester Pauline Krikke, stapten al 2 wethouders (tijdelijk?) op, omdat er een corruptie-onderzoek naar ze gaande is Het gaat daarbij om de eerste loco-burgemeester Richard de Mos en zijn partijgenoot Rachid Guernaoui van Groep de Mos/Hart voor Den Haag

Vandaag was er dan een vertrouwelijke vergadering tussen de fractievoorzitters van de gemeenteraad in Den Haag en de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jaap Smit.

De vergadering was dus vertrouwelijk, maar de geluidsopnamen lekten uit naar Omroep West en daardoor weten we nu wat meer over hoe het gaat bij die procedures en dat is best interessant. Een samenvatting:

Jaap Smit, de Commissaris van de Koningin begint zijn verhaal, maar pas na meer dan een kwartier komt het hoge woord eruit. Hij heeft Johan Remkes ( VVD) gevraagd.

Deze aap komt uit de mouw, na veel vijven en zessen over wat de nieuwe interim-burgemeester allemaal moet kunnen. Smit vindt dat Den Haag een politiek zwaargewicht nodig heeft om orde op zaken te stellen. ‘Het moet niet de eerste de beste zijn’, ondertussen verwijzend naar de de Mos-affaire.

Smit suggereert verder dat de verhoudingen in de driehoek, waarin politie, justitie en de burgemeester zitten, verstoord zijn. Daarna geeft hij de gemeenteraad zelf een veeg uit de pan. Hij is niet te spreken over het niveau van de debatten in de Haagse raad. ‘Ik heb van de week eens naar zo’n raadsvergadering gekeken’, zegt hij. ‘Daar word ik als toeschouwer niet blij van, moet ik u zeggen. Dat is geen gezicht….

..Ik zit dan te kijken naar de raad van de derde grootste stad van Nederland met een hoog profiel. Nou, nou, nou, jongens. Dus we moeten met z’n allen hard aan de gang, want je hebt ook een naam hoog te houden.’

Hierna zijn blijkbaar alle fractievoorzitters murw en ervan overtuigd dat Remkes de beste kandidaat is want niemand stemt tegen. alleen lekt 1 van hen de geluidsopnames naar Omroep West.

De CdK en de gemeenteraad zijn boos vanwege de uitgelekte geluidsopnames en het presidium van de gemeenteraad heeft aangifte gedaan.

Delen van het uitgelekte gesprek staan nog online bij Omroep West.

10 oktober 2019     Piratenpartij, Politiek     reageer

Verslag vakantie juni 2019 – Zweden – Baltische Staten – Deel 4

Na Tallinn gingen we door naar Pärnu. We stonden op een camping aan de rivier met vrijwel alleen campers en alleenstaande mannen in auto’s  zoals wij (caddy’s). Wij waren de enigen met een tentje. Het was een heel benauwde dag en ja hoor ’s avonds ging het weer goed los. Urenlang onweer en stortregen.

Na 1 nacht gingen we door naar Letland. We vonden een camping (Juras Dzeni) in de baai van Riga. Onze tent konden we vrijwel direct aan zee opzetten, onder bomen, bij kampvuurplekplekken. picknickbanken en vlak bij een winkel en een restaurant. Genoeg douches en wc’s en een open keuken.

Ruben vond de uitvinding van het herentoilet zelfs geniaal.

 

 

 

 

 

 

Toen we aankwamen was het er nog heel rustig, maar overdag kwamen er ook veel dagjesmensen en later in het weekend ook meer kampeerders.

Het ging er gemoedelijk aan toe. Iedere avond kwam de “manager” langs om het campinggeld te innen met zijn geldtasje. Hij vertelde dat het een familiebedrijf was en dat ze er van rust hielden. “We don’t like music”, zei hij. Pinnen kon niet en het kostte € 12,– per nacht.

Toen we vroegen hoe het kwam dat het zo rustig was zei die dat het pas sinds 2 jaar mooi weer was daar. Daarvoor regende en waaide het er altijd. ’s Nachts was et er inderdaad ook best koud en door de harde wind waaiden er ook wel eens wat tenten weg.

Maar wij vonden het een soort van paradijs en zijn er 3 nachten blijven hangen. Het was ook mooi weer, dus lekker in zee gezwommen. De laatste avond kwam onze buurvrouw nog even buurten. Zij kwam uit Berlijn en deed eigenlijk dezelfde reis als wij, maar dan in omgekeerde richting.

Daarna verder langs de kust richting Riga. Die weg is prima, tweebaans maar dat is genoeg want het is er heerlijk rustig.

Toen we in Riga kwamen was het al laat in de middag en we hadden geen zin meer om een camping te zoeken en de tent op te zetten, dus maar een hotel. Vanaf daar met de bus de stad in.

De volgende dag alweer verder naar Litouwen. Het plan was eerst om nog naar Vilnius te gaan, maar toen we nog eens goed keken hoe ver dat was, besloten we toch maar om wat meer westelijk te blijven in de buurt van de grens naar Polen.

We kwamen terecht bij een stadje aan een meer met als bonus ’s avonds luchtballonnen.

 

 

 

 

De volgende dag stopten we net voor de grens met Wit-Rusland nog even bij Grūtas Park een soort van satirisch concentratiekamp -park waar grote standbeelden staan van Stalin, Lenin en andere communistische leiders.  Er was ook een museum bij over de strijd van Litouwen, waarbij heel veel Litouwers gedood zijn.

We zijn terug gesjeesd door Polen en nog een tussenstop gemaakt in Berlijn. Daar kregen we voor de eerste x (nou..) serieus wat gedoe wat uiteindelijk nergens over ging, maar ja, ik stoof een Kneipe binnen en Ruben liep door. Het eerste wat ik zag waren asbakken op de bar. Nou, dat had ik in nog geen 1 land waar we doorheen waren gereisd meegemaakt. Daarna zag ik dat er alleen maar mannen waren, maar er ging nog geen licht branden. In mijn stamkroeg in een dorp in Fryslan  zaten ook vaak alleen maar mannen. Met veel moeite lukte het me om de aandacht van de barkeeper te trekken en iets te bestellen, maar de man naast mij aan de bar zei dat dat normaal was omdat die barkeeper nu eenmaal verschrikkelijk lui was.

Veel andere mannen keken inmiddels wat bozig in mijn richting, dus voelde ik me al wat ongemakkelijk, maar gelukkig kwam Ruben terug en met nog wat meer moeite had hij uiteindelijk ook iets te drinken.

We spraken af, na 1 drankje weg te gaan, maar ik wou nog even naar de wc en vroeg waar die was. Mijn barbuurman zei dat ik dan de sleutel van de barkeeper moest vragen. Ik geloofde hem niet, maar hij riep de barkeeper erbij. Die reageerde nogal heftig. Sie bekommt die Schlussel nicht. Op de vraag van de barbuurman: Aber wo muss Sie denn pinkelen, zei die: “In die Herren wc”.

Nou, ik dacht inmiddels het zal allemaal wel; ik ga naar die wc. Daar aangekomen moest ik eerst langs 3 pisbakken, gelukkig onbezet en er was een plee met een deur. Geregeld.

We wilden afrekenen, en weg maar toen begon er een man tegen me te schreeuwen: “Dies is’t eine homokneipe und Sie mussen das respektieren”. Ik zei in mijn beste Duits dat ik dat heus wohl respektiere, aber das ich nur jetzt etwas trinken will.

Toen keken ze nog bozer. Ruben zei dat het beter was om weg te gaan en dat leek mij inmiddels ook wel.

Tot zover dit reisverslag. Nu zijn we weer thuis.

16 juli 2019     Dagelijks en Persoonlijk     reageer

Verslag vakantie juni 2019 – Zweden – Baltische Staten – Deel 3

In Stockholm hadden we een ticket geboekt voor de boot naar Tallinn. Een reis van 16 uur. Het inchecken duurde lang en het was heet, maar de boot vertrok gewoon op tijd en dat was om 17.30. De bootreis was prachtig, langs tientallen Zweedse eilanden, bewoond en onbewoond aan beide kanten. Op de foto’s zie je die eilanden toch niet zo mooi als in het echt dus doe ik er maar een foto van entertainment a/b bij:

 

 

 

 

 

De oude stad van Tallinn is inmiddels een soort van openluchtmuseum. Een aaneenschakeling van souvenirwinkels, restaurants en terrassen vol toeristen. Best mooie oude gebouwen, maar wij hadden er niet zoveel mee en wilden eigenlijk weer wat meer in de natuur zijn. Ik kocht nog een trol in een souvenirwinkel, die we Dobri hebben genoemd.

We vonden een camping zo’n 20 km buiten Tallinn, tussen de mini-paardjes en schapen en toen we vertrokken stond er nog een ooievaar aan het meertje om ons uit te zwaaien.

Prima camping verder met alles erop en eraan. ’s Nachts werd het wel heel vochtig en hadden we het best koud in ons vochtig tentje. Kan best dat wij daardoor de enigen met een tentje waren; de rest was caravans en campers. Toen de dampen weer waren opgetrokken en de zon de tent gedroogd had, trokken we verder richting de baai van Riga.

Maar niet nadat we  toch nog even terug gingen naar Tallinn. We gingen naar een oude gevangenis, waarnaar in WO2 Joden uit Frankrijk waren afgevoerd en van wie de meesten dat niet overleefd hebben. Daarna werd de gevangenis gebruikt voor “vijanden” van het communistische Sovjet-regime en die kwamen er vaak ook niet levend uit.

Toen we aankwamen kwam er net een ander stelletje uit en wij vroegen hoe het was. “Totally worth it, you definately have to go”. En ze riepen ons nog na om een trui oid aan te trekken omdat het er zo koud was.

Het was er inderdaad koud en ik was blij met m’n jasje, maar het was wel een beklemmende ervaring. Je beseft dan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat het je zo kan worden afgenomen. Dat kan nu nog steeds in onze zogenaamde democratische rechtsstaten in het Westen. Zie bijvoorbeeld de abominabele behandeling van Julian Assange van Wikileaks door het VK, Zweden, de VS en zijn thuisland Australië.

 

 

 

 

 

 


Hierna gingen we nog even naar een soort van alternatief bedrijfsverzamelgebouw wat daar om de hoek ligt. Goede sfeer, vrolijke mensen en heerlijk gegeten. Wij werden er weer vrolijk van.

14 juli 2019     Dagelijks en Persoonlijk     1 reaktie

Even wat anders

Weten jullie wat dit is?

13 juli 2019     Geen categorie     reageer

« Previous Entries

Volgende pagina »

© Kletskous
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.
(Op foto''s en andere non-tekstbestanden zit copyright van de respectievelijke eigenaars)